Десети национален ученически празник "За хляба наш…" провеждат в Благоевград

Десети национален ученически празник  За хляба наш…  провеждат в Благоевград
Десети национален ученически празник За хляба наш… провеждат в Благоевград
Национален ученически празник "За хляба наш …", посветен на Международния ден на Земята, провеждат в Благоевград .

Празникът има за цел да разшири научните познания за производството и значението на хляба, да запознае с българските традиции и обичаи, свързани с хляба и хлебните продукти и проучване традициите на други европейски народи, да повиши интереса на учениците към събирателска и краеведческа дейност, да провокира интерес към професиите, свързани с производството на хляб.

В празника ще участват повече от 100 ученици от I до ХІI клас от 43 населени места от цялата страна, които са се включили в предварително обявения конкурс "Хлябът - живот, традиции, бъдеще".

По време на празника в Историческия музей, ДТ "Никола Вапцаров" и община Благоевград ще се проведат различни мероприятия: тържествена среща и награждаване на участници в празниците през годините, изложби от творческите разработки на класираните ученици през десетте празника, от рисунки, празнични и обредни хлябове, старинни уреди и пособия за приготвяне на хляб, сценично представяне на ритуали и драматизации, изпълнение на песни и танци за хляба, научна конференция, концерт-спектакъл, срещи с творци, учени и хлебопроизводители и други изяви.

Организатори на мероприятието са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, община Благоевград и Обединен детски комплекс - Благоевград, съвместно с Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България и Регионалният съюз в Благоевград. Националният празник "За хляба наш…" ще се състои със съдействието и подкрепата на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България и хлебопроизводителите и сладкарите от Благоевград, и други фирми, съпричастни към темата за хляба.

Празникът ще продължи до 23-и април в Благоевград.