Актуализират общинския бюджет
Актуализират общинския бюджет / Дарик-Благоевград, Любима Калпачка, архив

Общинските съветници в Благоевград няма да разглеждат и дебатират по време на днешното редовно заседание План за развитие на община Благоевград до 2020, информира председателят на местния парламент Радослав Тасков.

"Денонощие преди сесията постъпи писмено искане от кмета Атанас Камбитов, разглеждането и приемането на Плана да отпадне от дневния ред на заседанието на ОбС. Градоначалникът посочва, че в изготвения документ има неясноти и сериозни пропуски, довели до публично недоволство от страна на представители на Граждански сдружения в Благоевградско по време на проведените две обществени обсъждания", поясни Радослав Тасков.

"Общинският план за развитие е отворен документ и целта е да получи широка общественост и максимален брой предложения от гражданите. Пропуските в него са в частта, засягаща икономическото състояние и развитие на Благоевград. В плана са включени като действащи предприятия закрити отдавна заводи в града", каза Тасков.

Днес общинските съветници ще гласуват актуализация на бюджета за настоящата година. 150 000 лева ще се пренасочат в активите на новоучреденото дружество за изграждане на приют за бездомни кучета.

Ще се отпуснат допълнително средства за асфалтиране на училищни дворове. 35 000 лева ще бъдат пренасочени за бюджет на новото дружество "Общинска художествена галерия".