/ iStock/Getty Images
"Жители на Чепинци ще протестират на 22 август пред сградата на Държавното горско стопанство в село Смилян заради проблеми с осигуряването на дърва за огрев", съобщи кметът на Чепинци Мустафа Брахимбашев.

Според него недоволството на местното население е предизвикано от липсата на достатъчно дърва. 

"Чепинци се намира в дърводобивен район, но в навечерието на отоплителния сезон голяма част от хората в селото нямат осигурени дърва за огрев", заяви кметът. Протестът е насочен и срещу извършван дърводобив във вододайни зони.

"Отсичаната от региона дървесина се транспортира от фирмите предимно за доставка на предприятие за преработка на целулоза и за износ", твърди Брахимбашев. Според него камионите с натоварената дървесина допълнително разрушават пътищата в околностите.
БТА