/ Община Родопи
Създават доброволно формирование за реакция при бедствия в община "Родопи". Започва и набирането на доброволци за сформирането на отряд "Родопи".

Идеята е формированието да съдейства при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, съобщиха от пресцентъра на общината.

Екипът ще се състои от 15 души, които ще бъдат от всички населени места на територията на общината. Те ще бъдат подсигурени с необходимата екипировка и специализирана техника. Координатор на формированието е Костадин Колев.

Доброволците ще преминат основен курс на обучение за реакция при кризи и отстраняване на последиците от тях. И ще се включват и за осигуряване на социален патронаж на рисковите групи в обществото-възрастни, болни и самотно живеещи хора.

До момента в община "Родопи" няма организирано доброволно формирование. Въпреки това, десетки жители във всички населени места се включиха с помощ по време на пандемията от коронавирус. През лятото на миналата година доброволци участваха в гасенето на големите пожари в Кадиево, Първенец и Белащица.
БТА