Пилон Рожен
Пилон Рожен / пресцентър, Зелено движение
Министерството на земеделието и храните също извърши проверка
111-метровият пилон с българското знаме в местността Рожен се изгражда в терен, който не е природен парк и построяването му е напълно законно. Това обясни пред БНТ Симеон Караколев - председател на фондация "Наследство в бъдещето".

Темата предизвика сериозен обществен отзвук в последните дни. Караколев заяви, че става въпрос за 200 квадратни метра ливади, в които винаги е влизала селскостопанска техника и със сегашната дейност не се застрашава терена.

Депутати от ПП-ДБ питат регионалния и земеделския министър за пилона на Рожен

Вчера, двама депутати от Зелено движение, част от ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България", внесоха запитвания до двама министри - на регионалното развитие и на земеделието, дали са спазени всички законови процедури за построяването на пилона.

От МОСВ вече потвърдиха, че поземленият имот не попада в границите на защитени територии. Междувременно Министерството на земеделието и храните направи проверка във връзка със започналите строителни дейности, съобщиха от ведомството.

Проектът на инвеститора Фондация "Наследство в бъдещото" е частно инвестиционно намерение, което ще се изгражда в терен частна собственост в поземлен имот в землището на село селоСоколовци, местност Рожен, земеделска земя, категория осма, начин на трайно ползване - постоянно затревена площ/ливада с площ 2316 кв. м.

След регулярна процедура за промяна на предназначението на земята е издадено разрешение за временно ползване на 196 кв. м земеделска земя за неземеделски нужди от Областна дирекция „Земеделие“-Смолян.

Собственик на имота с идентификатор 67965.5.89 е Сдружение "Рожен - наследство в бъдещето", което е предоставило на инвеститора въпросния имот с договор, в който е посочило изричното си съгласие за инвестиционното предложение.

Предоставена е схема за  поставяне на временен обект по чл.56 от Закона за устройство на територията. Представено е становище на 29.03.2023 г. от РИОСВ за съгласуване на обекта.

Разрешението за строеж и поставяне е издадено от главния архитект на община Смолян. Контролът по изграждането е от компетенцията на община Смолян, която би следвало да удостовери, че проектът отговаря на изискванията за безопасност.