/ iStock/Getty Images
"Община Пазарджик е вече за пример и в една от най-важните теми - екологията", посочи кметът Тодор Попов при откриването на инсталациите за сепариране и компостиране на отпадъци на територията на Регионалното депо край Пазарджик.

"Днес имаме модерно депо, модерни инсталации за сепариране и за компостиране, и вече рекултивирано старо сметище. Това са неща, които преди три години ни беше трудно да си представим, защото това са най-трудните проекти, които изискват усилията и професионалната работа на много хора", добави Попов.

Близо 5 милиона ще струва рекултивацията на сметището край Пазарджик

"Община Пазарджик е вече за пример не само в спорта и културата, не само в инфраструктурата, но и в една от най-важните теми - екологията. Какъв въздух дишаме, каква почва имаме, как управляваме отпадъците си, всичко това говори за интелект, отговорност и професионализъм", каза още кметът Попов.

Областният управител Стефан Мирев отбеляза, че днешното събитие е поредното доказателство за доброто взаимодействие между местната и държавната власт, а резултатът е свързан с добруването на хората и подобряването на качеството на средата, в която живеем.

Проектът е на стойност близо 20 млн. лева и включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране.

Новите съоръжения ще се ползват от седем общини в Пазарджишка област.
БТА