/ iStock/Getty Images
Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик получи от Министерството на здравеопазването медицинско оборудване.

Медицинската помощ включва две подвижни бактерицидни лампи, пет кушетки за медицинска диагностика, две легла за реанимация, две колички носилки за пациенти , два инвалидни стола и 5 завеси.

Медицинското оборудване е на обща стойност 94 370 лв. и е по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г.
 
Информационна агенция Фокус