Дигиталният маркетинг има ключова роля за почти всяка компания днес, особено в динамичното технологично съвремие, в което живеем. Съвременните потребители са най-активни в онлайн пространството и, за да отговори на техните нужди и очаквания бизнесът - той също трябва да бъде там. Все повече собственици на бизнес, предприемачи и маркетинг специалисти прекарват работния си ден онлайн, за да общуват бързо, лесно и въздействащо със своите аудитории.

Ефективната комуникация във виртуалното пространство изисква от специалистите да бъдат в час с всяко видоизменение в алгоритмите на платформите и тенденциите в дигиталния маркетинг. Ето защо постигането на добри резултати в дигитална среда зависи от овладяването на промените в нея. За да отговори на всички тези съвкупни необходимости, SoftUni Digital обнови изцяло своята цялостна програма по дигитален маркетинг, така че да подготви най-добрите експерти в областта с релевантно съвременно образование.

SoftUni Digital 2.0. включва няколко обучителни нива и е подходяща както за хора без никакъв опит в областта, така и за специалисти, които вече са навлезли в сферата на дигиталния маркетинг. Тя позволява на хората да се преквалифицират изцяло и да променят сферата, в която работят само с една значителна крачка в живота си. В следващите редове ще можете да научите повече за всички промени в програмата, а те са на нива - структура, организация и обучителен процес:

SoftUni Digital 2.0

Учебната програма е разработена по начин, по който студентите да могат възможно най-бързо и ефективно да усвояват преподадения материал, като поставя специален фокус върху практическите знания и лекторски състав от изявени практици в областта. В учебния план са застъпени множество казуси и примери от реалната работна среда и опита на преподавателите. А благодарение на предвидените курсови проекти студентите упражняват своевременно всяко новопридобито умение.

Курсистите могат да разчитат на съдействие от страна преподавателите през целия етап на своето обучение. Те могат да отправят запитвания към лекторите не само по време на лекции, но и докато тече самостоятелната им подготовка по различните казуси и курсови проекти. Освен подкрепа по време на обучението студентите получават и достъп до множество разнообразни ресурси и инструменти, с които да си помагат през целия процес. 

Ключово за обновената програма по дигитален маркетинг е успешната кариерна реализация на всички завършили. Тя отваря множество врати за кариерна реализация както на курсистите, които искат да развият собствен бизнес, така и за тези, които тепърва преоткриват признанието си в дигиталния маркетинг или вече работят в областта. Всяко издание на цялостната програма надгражда предходното. При SoftUni Digital 2.0 промяната е не само отговор на актуализациите в света на дигиталния маркетинг, а на структурно ниво, под формата на изцяло нова пътека на обучение. Вижте как изглежда

Marketing Basics

Основополагащ за пътеката е курсът „Marketing Basics“ - напълно безплатен за студентите и имащ за цел да ги запознае с методиката на обучение в SoftUni Digital, както и с основните принципи и понятия в дигиталния маркетинг. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за хора, които вече имат известен опит в областта на онлайн маркетинга. Единственото изискване към кандидатстващите е да са заредени със силно желание и амбиция за развитие. Курсът завършва с изпит, който проверява нивото на знанията и уменията, които студентите са придобили, като в същото време представлява вход за следващото ниво от пътеката.

Fundamentals Program

По време на този обучителен етап курсистите придобиват ключови познания по дигитален маркетинг, изучавайки неговите най-важни аспекти - от Content Marketing, Email Marketing и Facebook Marketing, до Google Ads, Google Analytics и SEO, и завършвайки с E-commerce. Курсистите, които завършват успешно основните курсове от Fundamentals Program, могат да изберат да се специализират, преминавайки на следващия етап пътеката на обучение.

Professional Program

Три са направленията за специализация, измежду които студентите могат да избират, когато продължат напред към Professional Program - Social Media Marketing Expert, Performance Marketing Expert и Search Engine Marketing Expert. Изборът на специализация става на база личните предпочитания на курсистите. Той може да бъде съобразен с техните интереси, според нуждите на бизнеса, който искат да развият, или кариерната реализация, която искат да получат.

Завършилите избраното направление и събрали необходимия брой кредити, се дипломират в съответната специалност. Дипломата се издава от SoftUni Digital и е призната от и разпознавана от всички компании в бранша. Наред с нея, при успешното завършване на всеки отделен курс, студентите на SoftUni получават и държавно признато „Свидетелство за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

Лекторски състав

Преподавателите в цялостната програма са едни от най-успешно изявените практици в областта на дигиталния маркетинг у нас. Те споделят целия си натрупан опит през годините - решения на множество проблеми, актуални примери от опита им, специфика при работата с различните платформи, бизнеси, техники, инструменти и редица ценни съвети. Студентите имат достъп до система, с която в реално време задават своите въпроси, за да им бъде отговорено максимално най-бързо и с възможно най-подробен и стойностен отговор.

Кариерно съдействие

Заедно с качественото образование СофтУни работи усилено по осигуряване на кариерна реализация на своите студенти. Всички успешно завършили курсисти имат възможността да се възползват от услугите на кариерния център на СофтУни, където могат да получат безплатни консултации, помощ при подготовката на документи за кандидатстване и за интервю за работа, както и директни препоръки към потенциални работодатели.

В заключение - защо да изберем SoftUni Digital 2.0?

Със SoftUni Digital 2.0 студентите получават цялостен поглед върху дигиталния маркетинг, практически ориентирано обучение от водещи експерти и практици в областта, кариерно съдействие от страна на университета и още:

yesВъзможност да придобият професионална специализация в конкретно направление на дигиталния маркетинг;
yesДостъп до полезни ресурси и инструменти, с които да надградят знанията си;
yesДържавно признати сертификати, при успешно завършени курсове, както и диплома за професионална специализация.

Започнете своето приключение в света на дигиталния маркетинг със SoftUni Digital 2.0Запишете се още днес!