/ iStock
Около половината от световното население има дискриминационни нагласи към възрастните хора, твърдят експерти от Световната здравна организация (СЗО).

"Проверените налични данни ясно показват, че степента на дискриминационно отношение към възрастните варира в различните части на света, като в страните с ниски и средни доходи тя е най-висока", заяви Казуки Ямада, ръководител на проекта на Платформата на ООН за десетилетието на здравословното стареене.

"В световен мащаб един на всеки двама души е предубеден към възрастните хора; а в Европа по-младите хора съобщават за повече възприет ейджизъм в сравнение с другите възрастови групи. Но е важно да се отбележи, че са необходими повече изследвания и данни, за да се правят заключения въз основа на географски обобщения", заявява Ямада, позовавайки се на проучване на СЗО.

Ямада подчерта, че един на всеки шест души на възраст над 60 години ежегодно преживява някакъв вид злоупотреба, като по-високият процент е разпространен в институционални заведения като старчески домове и заведения за дългосрочни грижи. Тревожно е, че двама от всеки трима членове на персонала признават, че са злоупотребили с по-възрастен човек или са нарушили правата му през последната година.

В допълнение към опустошителните последици, които коронавирусната пандемия нанесе върху живота на много възрастни хора по света, тя разкри и стереотипите за възрастта, предразсъдъците и дискриминацията срещу тази демографска група, добави Ямада.

"В някои случаи оскъдните ресурси, като например апаратура за изкуствено дишане или достъп до отделения за интензивно лечение, са разпределяни според хронологичната възраст. Хронологичната възраст определя и мерките за физическа изолация в различните страни. Използването на хронологичната възраст като единствен критерий за мерките за физическа изолация и удължаването на периодите на изолация е дискриминационно, тъй като не отчита различните възможности и нужди на по-възрастното население".

Ямада коментира негативното и сереотипно представянето на възрастните хора в медиите по време на пандемията COVID-19.

"Възрастовият подход се прояви и в новините и медийното отразяване на пандемията, като възрастните хора като цяло бяха представени като хомогенна, уязвима и съществено различаваща се от другите възрастови групи група. Представянето на възрастните хора като крехки, уязвими и нуждаещи се от поголяма и скъпа закрила игнорира голямото разнообразие, което се наблюдава при възрастните хора“, добави Ямада.