Николай Младенов и Сергей Игнатов ще участват в заседания на Съвета на ЕС
Николай Младенов и Сергей Игнатов ще участват в заседания на Съвета на ЕС / снимка: Dariknews.bg

Министърът на външните работи Николай Младенов ще участва в заседание в Брюксел на Съвета на ЕС по общи въпроси.

Програмата предвижда обсъждането на доклада на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой за Икономическия и паричен съюз, който ще бъде представен в края на седмицата. Министрите ще разговарят също за заключенията по разширяването на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране, както и за законодателни въпроси и за програмата на следващите председателства на ЕС.

Една от основните теми на заседанието е свързана с готовността на Общността да предостави на Република Македония дата за начало на преговори за присъединяване. В навечерието на заседанието изтекоха информации за различните предложения, разглеждани на този етап. Става ясно, че няколко държави от ЕС по различни причини засега не желаят Скопие да получи точна дата за началото на преговорите. Сред причините за това е недоброто състояние на междусъседските отношения на Република Македония, включително с нашата страна и с Гърция. На другия полюс е предложението на Европейската комисия, която настоява началото на преговорите да бъде през юни 2013 година.

На 10 октомври ЕК оповести годишните си доклади за напредъка към членство в ЕС на осем държави, сред които и за Република Македония. В документа за четвърти път от предоставянето на държавата на статут на кандидат за ЕС през 2009 г. комисията препоръча продължаване на преговорите. Според ЕК държавата е изпълнила в достатъчна степен политическите критерии, но все още съществуват проблеми със законността и правото на свободно изразяване.

Поддържането на добри междусъседски отношения, включително постигането под егидата на ООН на взаимно приемливо решение с Гърция по въпроса с наименованието на страната, остава основен въпрос, пише в доклада. Комисията препоръча на властите в Скопие въздържане от изявления, които биха имали отрицателно въздействие за отношенията на Република Македония с нейните съседи.

Ако Съветът на ЕС не успее да утвърди заключения по тази тема с единодушие, въпросът следва да се обсъди и на последния за годината Европейски съвет в четвъртък и петък.

Засега България не може да подпише "празен чек" на Република Македония, както е заявил българският постоянен представител в ЕС при предварителните обсъждания. България винаги досега е подкрепяла членството на Република Македония в ЕС, но на фона на нарастването на антибългарската пропаганда и откритите провокативни действия през последната година от страна на властите в Скопие, не може повече да поддържа досегашната си позиция на безусловна подкрепа.

Страната ни е притеснена от продължаващата дискриминация на хората с българско самосъзнание в Република Македония. Не можем да се съгласим създаването на македонска нация да става за сметка на българския народ и на българската история. Неспазването на основните принципи на ЕС е проблем не само за двустранните отношения, а и за цялата Общност, е позицията на нашата страна.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов също ще участва в заседанието на Съвета на ЕС, но в раздела конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство). Предвижда се министрите да разговарят за изпълнението на програмата "Хоризонт 2020" в областта за научните изследвания и иновации в периода 2014-2020 година. Европейската комисия ще представи доклад за напредъка по регламент относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 г.).

Ще бъде обсъдено и предложението на ЕК за програмата на Европейския институт за иновации и технологии. Предвижда се да бъдат обменени мнения по предложението на ЕК за по-задълбочено международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.