Земята е изправена пред "масово изчезване на видове"
Земята е изправена пред "масово изчезване на видове" / ThinkStock/Getty Images
Докато Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемни услуги се готви да представи "кризисното" състояние, в което се намират флората и фауната на Земята, Франс прес предлага поглед в цифри към известните към момента данни:
 
- Средно два вида гръбначни животни са изчезвали всяка година през последния век.

Животните, които изчезнаха през XX век (ВИДЕО)
 
- Земята е изправена пред "масово изчезване на видове" - първото от измирането на динозаврите преди около 65 милиона години и шестото за последните 500 милиона години.
 
- Около 41 процента от земноводните и над една четвърт от бозайниците са застрашени от изчезване.

Земята е изправена пред "масово изчезване на видове"
Земята е изправена пред "масово изчезване на видове" ThinkStock/Getty Images

- През предишните 30 години са изчезнали близо половината от кораловите рифове.

Шестото масово измиране на видове вече е започнало на Земята
 
- Популациите на 3706 вида риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги са намалели с 60 процента само за 40 години след 1970 г.
 
- 25 821 от 91 523 вида, оценени през 2017 г. от Международния съюз за опазване на природата, който изготвя "Червения списък", са класифицирани като "застрашени".
 
- От тях 5583 са класифицирани като "критично застрашени", 8 455 като "застрашени" и 11 783 като "уязвими".

Земята е изправена пред "масово изчезване на видове"
Земята е изправена пред "масово изчезване на видове" ThinkStock/Getty Images

- Броят на африканските слонове е намалял с около 111 000 до 415 000 екземпляра за периода между 2006 и 2016 г.
 
- Според изчисленията видовете растения и животни на планетата наброяват 8,7 милиона. Това означава, че около 86 процента от сухоземните видове и 91 процента от морските предстои да бъдат открити.

Земята
Земята е изправена пред "масово изчезване на видове" Thinkstock/Getty Images

- От познатите и описани видове 1204 вида бозайници, 1469 вида птици, 1215 вида влечуги, 2100 вида земноводни и 2386 вида риби са застрашени.
 
- Застрашени са също 1414 вида насекоми, 2187 вида мекотели, 732 вида ракообразни, 237 вида корали, 12 505 вида растения, 33 вида гъби и шест вида кафяви водорасли.
 
- Годишните икономическите загуби от обезлесяването и деградацията на горските екосистеми възлизат на 4,5 милиарда долара.

За още любопитни новини и снимки харесайте страницата ни във Facebook тук
БТА