Шестото масово измиране на видове вече е започнало на Земята
Шестото масово измиране на видове вече е започнало на Земята / netinfo

Опирайки се на данни за честотата на изчезване на видове растения и животни в миналото международна група от биолози заявява, че сега на Земята действително става шестото измиране на животни, предизвикано не от природни причини, а от дейността на човека.

Изследването на учените е публикувано в списание „Сайънс адванс”, предава АФП. Ако се запази сегашният ритъм на измиране, животът ще трябва да изгуби много милиони години за възстановяване на изгубеното биоразнообразие, а и нашият собствен вид по-скоро ще изчезне доста бързо, смятат учените.

Биолози от американските университети Принстън, Станфорд и Бъркли под ръководството на известния еколог Пол Ерлих стигат да това тревожно заключение, изчислявайки честотата на изчезване на стари видове бозайници и други видове гръбначни по време на предишните масови измирания на животни и растения, а така също в относително „спокойните” промеждутъци време между тях.

Експертите са категорични, че от последното масово измиране преди около 66 милиона години - това на динозаврите - планетата никога не е губила свои животински видове с такова бясно темпо.

По разчетите на учените в епохата, предшествала антропоцена - име, дадено на новата геологическа епоха, която се определя от огромното човешко въздействие върху планетата - на всеки сто години са изчезвали приблизително по два вида млекопитаещи на всеки 10 000 съществуващи в това време видове животни. През 20 в. цифрата е скочила 114 пъти.

С други думи този брой видовете, които са прекратили съществуването си за това време, обикновено изчезва за 10 000 г., а не за столетие. Според учените темповете на измиране на животни за последните две столетия стремително се приближават към темповете от последното масово измиране на представители на флората и фауната преди 66 милиона години, когато са изчезнали динозаврите, морските влечуги и птерозаврите.

По данни на Международния съюз за опазване на природата приблизително 41% от амфибийните видове и 26% от бозайниците са заплашени от изчезване.

Може ли да се намери ли изход от ситуацията? Ерлих смята, че човечеството все още има време да намали мащабите на измирането, но това време стремително намалява. За да избегнем действително мащабно шесто измиране на животни, ние трябва практически мигновено да засилим и разширим мерките за опазване на видовете, които са заплашени от изчезване и на намалим натиска върху популацията на такива животни - загуба на средата на обитаване, обезлесяването и промените на климата.

При предишните пет масови измирания на животни и растения са изчезвали приблизително между 70 и 97%, като най-страшното е в период Перм (приблизително преди около 252 милиона години), когато са измрели 93-97% от всички видове живи същества.

Източник: БГНЕС