Държавната дума прие на първо четене законопроект за предоставяне на кредитни ваканции по потребителски и ипотечни заеми на мобилизираните граждани, съобщава РИА Новости. 

Документът, внесен от група сенатори и депутати, е разработен с цел защита на правата и законните интереси на кредитополучателите, призовани за военна служба чрез мобилизация или преминаващи военна служба по договор, както и лицата на тяхна издръжка.

Законопроектът предоставя на гражданите-кредитополучатели, които са призовани за военна служба чрез мобилизация или преминават по договор, правото да преустановят изпълнението на задълженията си (за период, определен от кредитополучателя, но не повече от периода на тяхната военна служба ) или да намали сумата на плащанията през този гратисен период. Подобно право се предоставя на кредитополучатели, които са зависими от такива мобилизирани граждани и изпълнители: членове на семейството, включително признати за инвалиди от група I или II, и лица под настойничеството на военен.

Българка в Русия за мобилизацията: Страхът беше пиков в първия ден

Всички тези лица ще имат право по всяко време през срока на договора за заем или договора за заем, но не по-късно от 31 декември 2023 г., да се обърнат към кредитора с искане за промяна на условията му. В същото време военнослужещият има право да приложи документ, потвърждаващ военната служба, а зависим - документи, потвърждаващи неговата връзка, увреждане и настойничество над него.

В случай на смърт на военнослужещ по време на изпълнение на военна служба или смъртта му в резултат на нараняване, нараняване или сътресение, неговите задължения по кредит (заем), както и кредити (заеми) на лицата, които издържат, се прекратяват изцяло или частично. В същото време правителството на Руската федерация , съвместно с Банката на Русия, ще установи максималния размер на задълженията на кредитополучателя, които могат да бъдат прекратени в случай на смърт (смърт) на военнослужещ. Освен това такъв максимален размер на задълженията може да бъде диференциран по видове кредити (заеми).

МВнР призова българите да не пътуват до Русия

Профилната комисия на Държавната дума по финансовия пазар възнамерява да изясни списъка на лицата, които имат право на съответните обезщетения, до второ четене. По-специално се предлага списъкът на лицата на издръжка да се допълни със съпруги, които имат деца и са в родителски отпуск, "така че те също да имат право да не изпълняват задълженията си по договора за заем", каза председателят на комисията Анатолий Аксаков . на заседание на Държавната дума.

„Предлагаме също така да се приложи принципът на обратно действие, тоест в списъка на съответните лица, които имат право на кредитни ваканции, да бъдат включени тези граждани, които изпълняват задачи за специална военна операция от 24 февруари тази година“, добави зам. Освен това, според него, ще бъдат предложени редица други допълнения, които "ще осигурят по-голяма справедливост по отношение на онези граждани, които извършват специална военна операция".
РИА Новости