Десет от най-силно защитените гори в света са се превърнали в нетни източници на въглерод, тъй като са разградени от човешката дейност и изменението на климата, съобщи Би Би Си.

Тревожното заключение е от изследване на парниковите газове, излъчени от и погълнати от горите в обекти на световното наследство на ЮНЕСКО.

То разкри, че 10 защитени гори са отделили повече въглерод, отколкото са блокирали през последните 20 години.

Горите от световното наследство обхващат площ, два пъти по-голяма от Германия.

Същото изследване разкри и мрежата от 257 гори от световното наследство по света, които колективно отстраняват 190 милиона тона въглерод от атмосферата всяка година.

„Това е почти половината от годишните въглеродни емисии на Обединеното кралство от изкопаеми горива“, каза д-р Талес Карвальо Ресенде от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), който е съавтор на доклада.

"Сега имаме най-подробната картина за жизненоважната роля, която тези гори играят за смекчаване на изменението на климата."

Комбинирайки сателитни данни с информация за мониторинг на ниво обект, изследователите изчислиха въглерода, абсорбиран и излъчен от горите от световното наследство между 2001 и 2020 г.

Но освен изчисляването на милиардите тонове въглерод, погълнат от цялата тази „биомаса“ от дървета и растителност, изследването разкри под какъв натиск са били някои от тези места.

Проучваните в тази оценка обекти имат едни от най-високите нива на официална защита.

Те се считат за глобално значими по отношение на тяхната естествена стойност за света и се наблюдават внимателно и непрекъснато.

„Но те все още са под значителен натиск“, каза д-р Карвальо Ресенде.

„Основният натиск са посегателство заради селското стопанство, незаконна сеч – натиск, причинен от човека.

"Но ние също така открихме заплахи, свързани с климата - по-специално горски пожари."

През последните години това, което ЮНЕСКО нарече „безпрецедентни горски пожари“, особено в Сибир, САЩ и Австралия, генерира десетки милиони тонове CO2.

„Това е порочен кръг“, каза д-р Карвальо Ресенде.

"Повече въглеродни емисии означава повече горски пожари, което означава повече въглеродни емисии."

И горските пожари не са единствената заплаха, свързана с климата.

Ураганът Мария унищожи приблизително 20% от горското покритие в националния парк Morne Trois Pitons, Доминика, през 2017 г.

„Има тревожно съобщение от това проучване“, каза д-р Карвальо Ресенде.

„Дори най-добрите и най-защитени горски зони в света са застрашени от глобалната климатична криза. Така че действията [за намаляване на глобалните емисии] са наистина необходими сега, за да се гарантира, че тези гори – че всички гори – могат да продължат да действат като поглъщатели на въглерод и, разбира се, като важни обекти за биоразнообразието.“
БГНЕС