/ ThinkStock/Getty Images
България заема челно място в таблицата за години загуба на живот в добро здраве заради мръсен въздух
ЕСП: София няма план за справяне със замърсяването на въздуха
98762
ЕСП: София няма план за справяне със замърсяването на въздуха
  • ЕСП: София няма план за справяне със замърсяването на въздуха
България отново е на челни места по замърсяване на въздуха в градовете, показва доклад на Европейската сметна палата. Въпреки това директното европейско финансиране за справяне с проблема е намаляло в сравнение с предишния програмен период, показват още данните. Столичната община пък няма разписани конкретни мерки за борба със замърсяването от битови потребители, което е основен източник на фини прахови частици в атмосферата.

Замърсеният въздух нанася поражения на интелекта ни

Българите губят най-много години живот в резултат на мръсния въздух, показва статистика на Световната здравна организация, в която влизат данни и от градове в Китай и Щатите. Статистиката е цитирана в доклад на Европейската сметна палата, в който се отбелязва още, че в българските градове нивата на фини прахови частици, както и на токсичните газове серен диоксид и азотен оксид са превишавали допустимите нива през 2016-та година. София е единственият град, който експертите са посетили, в който няма градска станция за измерване чистотата на въздуха от промишлено замърсяване, въпреки че в града се намират електроцентрали и други промишлени съоръжения.
 
Замърсеният въздух убива 7 милиона души всяка година

Заради строежа на метрото е премахната измервателната станция на Орлов мост, което пък е довело до чувствителен спад в нивата на отчетеното замърсяване. Планът за качеството на въздуха на столичната администрация не съдържа никакви конкретни мерки за борба със замърсяването от битови потребители, което пък е един от основните източни на фини прахови частици, гласи още докладът.

Седем милиона души умират всяка година от болести, свързани с излагането на замърсен въздух
ThinkStock/Getty Images

И въпреки че столицата ни и полският град Краков са със сходни резултати от мониторинга, за настоящия програмен период България е успяла да договори 50 милиона евро директно финансиране на мерки за повишаване чистотата на въздуха, докато Полша е успяла да си осигури 368 милиона евро. За сравнение, в предходния програмен период и двете страни са разполагали с около 130 милиона евро.
 
Колко е мръсен въздухът, който дишаме