Украйна зърно
Украйна зърно / iStock/Getty Images
Очакваме Европейската комисия да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на маслодайни култури и да приложи всички възможни инструменти, включително извънредни мерки, с цел смекчаване на въздействието върху производителите от ЕС, заяви министър Явор Гечев по време на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.

Сред другите горещи теми на срещата бяха пазарът на зърнени култури, устойчивата употреба на продукти за растителна защита и директивата за емисиите от промишлеността.

Земеделското министерство иска от ЕК извънредни мерки срещу вноса от Украйна

Що се отнася до пазара на зърнени култури в България към момента, новата реколта от пшеница, ечемик и рапица вече е прибрана, но се отчита спад в количествата в сравнение с предходната – при пшеницата и ечемика с около 10 процента, a при рапицата с около 20 процента, обясни Гечев.

Той изрази безпокойството си от смущенията на пазара на слънчоглед, породени от конфликта в Украйна. Те налагат намирането на инструменти за бързо въздействие по отношение на възникналия пазарен дисбаланс, за да бъдат предотвратени по-сериозни икономически сътресения с дълготраен ефект, намаляване на конкурентоспособността на производителите, както и на жизнеспособността на стопанствата в сектора.

По думите на Гечев България се ангажира да положи максимални усилия за осъществяване на превозите на зърно за трети страни по транспортните маршрути и по всяко направление от железопътната мрежа и пристанищата си, както е заложено в плана за действие "Коридори за солидарността" между ЕС и Украйна.

В рамките на заседанието бе поставена и темата за устойчивата употреба на продукти за растителна защита. Аграрният министър изрази подкрепа към призива на Полша – ЕК да представи допълнителна и подобрена оценка на въздействие, която по изчерпателен и адекватен начин разглежда влиянието на предложения проект на регламент върху продоволствената сигурност на ЕС.

Европейските министри дискутираха и Директивата за емисиите от промишлеността. Според Явор Гечев тя на практика обхваща голям брой семейни ферми в селските райони, които не разполагат с възможностите на индустриалното животновъдство и са заплашени от прекратяване на дейността, което би довело до сериозни социални, икономически и финансови последствия, с пряко въздействие и върху продоволствената осигуреност на населението.

България поиска от ЕК да приложи извънредни мерки заради смущенията на зърнения пазар още на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в периода 14-16 септември в Прага, Чехия. Тогава заместник-министър Георги Събев алармира, че след временното либерализиране на търговията, съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, до средата на август у нас са внесени над 650 000 тона маслодаен слънчоглед с произход Украйна. Количество, което се доближава до равнищата на внос за целия период на предходните две пазарни години.

Зърнопроизводители: Внасяното жито от Украйна е опасно, смесват го с българска пшеница


Призивът беше подтикнат и от фермерските протести, които обхванаха почти цяла България на 14 септември. В 17 областни града селскостопански машини излязоха на шествия, за изразят своето възмущение от нерегламентирания внос на украинско зърно, високите цени на горивата, торовете и препаратите, както и някои от условията на Зелената сделка на Европейския съюз.