пари
пари / БГНЕС, архив
Около 2,5 милиона българи, или близо 35 на сто от населението на страната, живеят в тежки материални лишения, отчита анализ на Евростат за социалните тенденции и индикаторите за бедност в страните на ЕС през 2016 г. В тази категория спадат хора, които не могат да си позволят за ползване няколко основни неща, които според европейските критерии са основата на нормален битов живот.

Всеки трети българин не излиза с приятели заради финансови проблеми

Най-важните фактори, които формират категорията "тежки материални лишения" са: хората да могат да плащат безпроблемно сметките си; да могат да посрещат неочаквани разходи; да поддържат дома си топъл; да имат достъп до телевизор, кола или телефон; да се хранят редовно; да могат да си позволят поне една седмица почивка далече от дома.

Половината от българите не могат да си позволят неочаквани разходи

Според данни на НСИ за индикаторите за бедност и социално изключване у нас през миналата година е имало почти същия процент на хора, които са били в ситуация на тежки материални лишения. Най-висок процент е отчетен при сънародниците ни над 65-годишна възраст - близо 80% от тях попадат в категорията на хора с "тежки материални лишения".

40% от започналите работа българи остават бедни

При младите българи до 17 години процентът на изпадналите в материални лишения е 40 на сто, а при работещите българи от 18 до 64 години - около 30 на сто. През 2016 г. около 7,8 на сто от населението на ЕС или близо 39 млн. души са живяли в ситуация на тежки материални лишения, отчита Евростат.


 
БТА