/ iStock/Getty Images
При линия на бедността за 2021 г. 369 лв., минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари стана 300 лева
От БСП предлагат пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2017г., да се преизчислят със средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 година от 1 септември 2021 г.

В мотивите към Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване се посочва, че бедността и неравенствата достигат недопустими размери, като в най-голяма степен това се отнася за хората над 65 години.

При линия на бедността за 2021 г. 369 лв., минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари стана 300 лева, а средната пенсия за 2021 г. ще е около 490 лв. Над 1,3 млн. пенсионери /60 на сто от общия брой/ са с пенсии под границата на бедността, се отбелязва още в мотивите.

Според вносителите положението е нетърпимо и се изискват бързи и неотложни мерки, а първото, което трябва да се направи е преизчисляването на старите пенсии.

Средният осигурителен доход за 2018 г. /889.90 лв./ е нараснал два пъти в сравнение с този от 2007 г. / 398.17 лв./ . В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос, станаха значителни, пише още в мотивите.
В предварителната оценка на въздействието се отбелязва, че преизчисляването на пенсиите от 1 септември 2021 година със средния осигурителен доход за 2018 г. ще струва около 600 милиона лева.

Социалистите предлагат и промени в КСО, с които се цели обвързване на обезщетението за гледане на дете от 1 до 2-годишна възраст с размера на минималната заплата. За тази година обезщетението е 380 лева, според БСП трябва да е 650 лева.

Последно през 2014 г. обезщетението беше изравнено с минималната заплата. В мотивите пише, че по данни на националната статистика броят на осигурените, получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, е малко под 30 хиляди. Допълнителните средства по бюджета на ДОО, необходими за прилагането на закона, са в размер на 32 млн. лв за месеците септември -декември 2021 г.

Основанията за законодателната инициатива са тежката демографска криза, в която е България. Броят на живородените деца в България за последните 10 години е спаднал със 17 хиляди - от 76 хиляди през 2010 г. до 59 хиляди през 2021 г., а само за последната година населението е намаляло със 193 807 души, пише в предварителната оценка на въздействието.

От БСП са внесли и законопроект за промяна на Закона за семейните помощи за деца. Предлага се да се отпуска по-висока еднократна помощ за раждане на второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати за работещи родители, които са осигурени минимум две години преди раждането.
БСП предлага също помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да не е само за първи клас, но и за децата от 2,3 и 4 клас. Изчисленията сочат, че допълнителните средства, необходими за тези мерки, ще са около 90 милиона лева.

От БСП са внесли отново Законопроект за възрастните хора, за който партията от години настоява. В първия работен ден на 46-ото НС социалистите са внесли и Законопроект за промяна на Закона за местните данъци и такси.