1,1 млрд. души на планетата имат наднормено тегло
1,1 млрд. души на планетата имат наднормено тегло / netinfo

Наднорменото тегло при децата и тийнейджърите е темата в рубриката „Доктор – ох, боли!”, осъществявана съвместно с "Актавис". Гост в предаването на Дарик радио „Ники Кънчев Шоу” е д-р Петя Каменова, главен асистент към Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Академик Иван Пенчев”.

От 7 милиарда души на планетата 1,1 млрд. от хората имат наднормено тегло, 312 млн. души страдат от по-тежката форма – затлъстяване.

Тези два проблема са актуални и за децата, като тенденцията е към нарастване на техния брой. По данни на Световната здравна организация от 2004 година 13,6% от децата под 5-годишна възраст са с наднормено тегло. На 12-ия национален симпозиум по ендокринология колектив на Варненския медицински университет представи изследване на честотата на затлъстяване при деца на 9-годишна възраст от варненския регион за последните 18 години – значително се е увеличило затлъстяването през 2000 година като честотата от 3% е скочила на 10,6% за момчетата и 10,4% за момичетата.

Как си обясняваш затлъстяването при 5-годишните деца?

Важни са факторите на околната среда, както и генетичните фактори. В около 40% от случаите са установява генетична предразположеност към затлъстяването. Много сериозно се работи в последните години в тази насока. В последните години се развива науката „нутрегеномика”, която изследва връзката между гените, храненето и здравето, т.е. търси се причина защо определен тип храна при определен организъм е полезна и не води до затлъстяване, а при друг провокира и затлъстяване и алергии.

Метаболитния синдром – какво означава, каква е ролята му в съвременната медицина?

Това също е една епидемия, която представлява съвкупност от сърдечносъдови рискови фактори, които имат тенденция да се съчетават в един и същи човек, като появата на един фактор в определена възраст предсказва и появата на други в по-късна възраст, а заедно обуславят повишения сърдечносъдов риск. Искам да подчертая ролята на висцералното затлъстяване за развитието на метаболитен синдром. Мастната тъкан, висцералната, в корема е особено опасна, тъй като е енергиен резервоар, но тези мастни клетки отделят редица фактори, които имат отношение и към развитието на захарен диабет, и по-специално Тип 2 захарен диабет, т.е. фактори, които увеличават инсулиновата резистентност или намаляват инсулиновото действие, имат отношение и към покачването на нивото на пикочната киселина и развитието на подагра, към развитието на артериална хипертония, дислипидемия. Според повечето изследователи висцералното затлъстяване се счита за фактора, който обединява тази сърдечносъдова съвкупност на метаболитния синдром. Висцералната мастна тъкан може да се определи чрез директни методи като ядрено-магнитния резонанс или компютърната аксиална томография, но едно просто изследване на обиколката на талията може да покаже дали имаме повишена висцерална тъкан. Според тези критерии, които са със специфични нива според различните етнически групи, за европейците при обиколка на талията при жените – над 80 см и при мъжете – над 94 см се счита, че има висцерално затлъстяване. Това е задължителният критерии за метаболитния синдром.