Природата разполага с голям арсенал от цветове. Вижте в канала "Now You Know" във vbox7:

Почвата съдържа минерали и други видове органична материя.

Скалите са съставени от минерали, а с времето вятърът ги руши, създавайки по този начин богата на минерали почвена покривка.

скали
iStock/Getty Images


Минералите предопределят цвета на почвата. Химичните съединения с участието на желязо например, придават червеникав цвят.

Хумусът придава на почвата тъмнокафяв цвят.

почва
iStock/Getty Images

Хумусът в почвата се създава от органичните остатъци на растения и животни.

Ето защо тъмнокафявите почви са изключително плодородни.