/ iStock/Getty Images
Ново проучване сочи, че вирусите от коронавирусната линия, отговорна за COVID-19, циркулират в прилепите от десетилетия, много преди вирусът да започне да заразява хората.

Как точно вирусът е скочил у хората, все още е загадка. Но проучването показва, че коронавирусът най-вероятно е еволюирал при прилепи - като Rhinolophus affinis, източникът на коронавирус, който е предизвикал епидемията от SARS през 2003-2004 г. - не змии или панголини, както някои изследователи предполагат.
 

Панголините или друго животно може би все пак са били междинен гостоприемник, преди вирусът да се прехвърли на хората.

Епидемологът Масией Бони и неговите колеги изследват генетичните скици на новия коронавирус SARS-CoV-2 и 67 свързани вируси. Анализът има за цел да разкрие еволюционната история на SARS-CoV-2 и да види дали вирусът е разменил части генетичен материал с други коронавируси, процес, наречен рекомбинация, за да се превърне в грозния патоген, който е сега.

прилепи
iStock/Getty Images


SARS-CoV-2 не е резултат от генетична размяна сред известни коронавируси, съобщават изследователите на 28 юли за „Сайънс Нюз“.

СЗО: Вирусът е дошъл от прилепи, не от лаборатория

Въз основа на еволюционната връзка сред 68-те коронавируси, изследователите оценяват, че клонът на родословното дърво на вируса, който води до SARS-CoV-2, се е различавал от сродните вируси между 1948 и 1982 г. Тези данни предполагат, че коронавирусната линия, довела до вируса в сегашната пандемия, присъства в прилепите от десетилетия.
 

Този дълъг период загатва, че още вируси с потенциал да заразят хората циркулират в прилепите. Откриването на такива вируси в прилеп може да помогне да се идентифицират потенциални заплахи, преди патогените да направят скока, съобщава екипът зад проучаването.
 
БГНЕС