/ БГНЕС
Ято от 159 птици от вида розово фламинго е наблюдавано в най-северната част на Атанасовското езеро в Бургас. От тях около 120 са възрастни екземпляри, оцветени в ярко розов цвят. Преброяването е извършено по време на орнитологичния мониторинг на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Все повече розови фламинги летуват в Бургас

Орнитологът Петър Янков каза, че птиците са спокойни, не се впечатляват особено от човешко присъствие и не отлитат, само навлизат по-навътре в басейните. Той информира, че това е най-високата численост розово фламинго в България изобщо, след като миналата есен официално са били преброени 126 птици.
 
Розовото фламинго вероятно прелита тук от делтата на река Марица или от Турция, където гнезди в многохилядни колонии. В последните години видът започна да разширява ареала си и да се среща все по- на север, като през 2017 г. бе отбелязано гнездене на няколко двойки в Украйна. Приема се, че една от причините за тази експанзия са глобалните промени в климата, обясни Янков.

БГНЕС

От Българското дружество за защита на птиците заявиха, че освен розово фламинго в езерото в момента има и много розови пеликани. Там могат да се видят до 4000 птици, които нощуват и почиват по дигите, а през деня прелитат до езерото Вая, за да се хранят. Има и многобройни ята на птици от вида крайбрежни бекаси, водобегачи и брегобегачи.