Заради ледохода по Дунав се препоръчва ограничаване на корабоплаването
Заради ледохода по Дунав се препоръчва ограничаване на корабоплаването / снимка: БГНЕС

Корабособствениците и ползвателите на плавателни съдове да ограничат корабоплаването по река Дунав. Това е една от мерките, които препоръча Областен щаб от специалисти в Русе във връзка с възникналия ледоход по рeката.

В различните участъци на реката ледоходът е в рамките между 10 и 70%, а за района на Русе е средно около 50%.

Дунав бързо замръзва, достигна 50% ледоход (СНИМКИ)

Ето мерките, които оперативният щаб препоръча да се вземат:

1. Корабособствениците и ползвателите на плавателни съдове да ограничат корабоплаването по река Дунав;

2. Корабособствениците и корабопритежателите да осигурят безопасността на своите кораби и безекипажни съдове, маневрирайки ги в естествени или изкуствени укрития, като към момента такива могат да се използват - Лиман на Пристанище изток, канал към Лимана на Пристанище изток, Лиман на Драгажен флот и изградения бараж от БРП АД на километър 496 (под пристанище „Ривър сервиз" Русе);

3. Корабособствениците и корабопритежателите на плавателни съдове, които са на котвена стоянка да осигурят постоянното им наблюдение и предприемат мерки за допълнителното им закрепване към грунта, като изпълняват задължението си да дават сведения за евентуалното им движение.
Отговорността за евентуалното презакотвяне на откотвили се плавателни съдове е корабособствениците им, за което те следва да предприемат съответните мерки, със собствено плавателно средство;

4. Управителят на „Напоителни системи" ЕАД Русе да осигури денонощно наблюдение на дигите по река Дунав, отводнителните помпени станции и други съоръжения, като подпомага с информация компетентните органи и предприеме мерки за тампониране и други дейности при необходимост;

5. Управителят на „В и К" ООД Русе да организира и предприеме мерки за предотвратяване на замръзване на откритите басейни в района на пречиствателната станция и района на заустване.

Щабът счита за необходимо и целесъобразно Дирекция „Речен надзор" Русе да уведоми за препоръките по точка 1 и точка 2 корабособствениците и корабопритежателите, като допълнително сведе до знанието им, че Пристанище изток разполага с маневрен кораб, който може да бъде използван по съответния ред в акваторията на Пристанищния комплекс, като разполага с до 15 места за плавателни съдове.