/ БГНЕС
Министър Крум Зарков проведе среща с Мониторинговата група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията LIBE на Европейския парламент, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Зарков: Главният прокурор да бъде освобождаван със 13, а не със 17 гласа от ВСС

Министърът представи основните законопроекти, разработени от правосъдното министерство, които отразяват ангажиментите на България в областта на върховенството на правото и борбата с корупцията и са включени и в Националния план за възстановяване и устойчивост. Посочено беше, че във връзка с тях е налице значима политическа воля и те се разглеждат на различни етапи в Народното събрание.

От страна на членовете на групата най-голямо внимание беше проявено към проектите за изменение на НПК и ЗСВ във връзка с механизма за разследване на главния прокурор и изпълнението на решения на ЕСПЧ и препоръки на Венецианската комисия в този контекст.

Гешев: Връщат се форми на престъпността, които смятахме за изчезнали

ЕК открои като много добра европейска практика създаването и ефективното функциониране на Съвета за върховенство на правото, съпредседателстван от министъра на правосъдието и представляващия ВСС, в който участват представители на изпълнителната и съдебната власт, както и на НПО. Според ЕК и представители на групата за мониторинг, дейността на Съвета е много добра основа за изпълнение на препоръките в годишния Доклад за върховенство на правото.

Групата оцени предприетите действия и ще продължи да следи изпълнението на законодателните инициативи, включително с активното участие на гражданското общество