Крум Зарков
Крум Зарков / Георги Димитров
Главният прокурор да бъде освобождаван предсрочно и временно отстранен, не със 17, а с 13 гласа от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), предвижда обновеният след становище на Венецианската комисия пакет от промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, с част от които се предвижда въвеждане на механизъм за разследване на главния прокурор. Това обявиха министърът на правосъдието Крум Зарков и неговият заместник Емил Дечев на брифинг във ведомството.

Проектът за НПК и ЗСВ бе изготвен под ръководството на предишния правосъден министър Надежда Йорданова, а служебният кабинет се ангажира да го съобрази с препоръките на Комисията за демокрация чрез право към Съвета на Европа (Венецианската комисия).

Министър Зарков обясни, че са направени предложения, които да изпълнят над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързани с неефективно разследване и защитата на правата на пострадали от престъпления. Необходимо е да се преодолее дисбалансът между правата на обвиняемия, подсъдимия и осъдения, от една страна, и на пострадалия от престъпления, от друга.

В тази връзка се дават допълнителни гаранции за защита правата на пострадалия – правото да обжалва отказа на прокуратура да образува наказателно производство и право да иска ускоряване на наказателно производство и преди привличането на обвиняем.

Разширяват се хипотезите за назначаване на особен представител на уязвими лица.

С цел борба с корупционните практики се въвежда фигурата на лицето, направило съобщение за извършено престъпление като субект в досъдебното производство в ограничени хипотези.

Въвежда се съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще е с по-широк обхват и ще включва всички тежки престъпления, включително и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права.

„Тези въпроси, които остават в сянка, са от изключително естество и вече ги комуникирахме и на комитета, който следи за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, така че да свалят механизма за наблюдение на България, ако парламентът приеме измененията“, каза министър Зарков.

Допълненията, свързани с механизма за разследване на главния прокурор бяха представени от заместник-министър Емил Дечев.

Същото мнозинство ще е и за избора на председателите на двете върховни съдилища – ВКС и ВАС, но с допълнително изискване те да са одобрени и от мнозинството от съдиите в съвета.

Въвеждат се допълнителни критерии за наказателните съдии от окръжни и апелативни съдилища, както и от ВКС, които ще попадат в списъка, от който ще се избира прокурора ад хок, разследващ главния прокурор. В последните 7 години той трябва да е работил като наказателен съдия, за да се затвърди гаранцията за висок професионализъм и опит в сферата на наказателното право и процес.

Предвидено е също и получаването на изрично съгласие на съдиите, за да бъдат включени в списъка.

Отказите за образуване на разследване срещу главния прокурор ще подлежат на съдебен контрол на две инстанции. Пред съд ще може да се обжалва също прекратяването и спирането на досъдебното производство.

Въвежда се „вътрешен прокурорски контрол“ върху действията на прокурора, който разследва Главния. Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия (той трябва да е от ВКС), който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор. Той ще бъде избиран по същия механизъм, като разследващия, но на по-късен етап – когато има повдигнато обвинение срещу обвинител №1.

Предвиден е отсяващ механизъм за първоначалните жалби, сигнали и съобщения за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник. Когато те не съдържат данни за престъпление или са явно необосновани председателят на Наказателната колегия на ВКС изпраща съобщението на Софийската градска прокуратура за произнасяне по общия ред.
Законопроектът ще бъде качен на страницата на Министерството на правосъдието за предварително обсъждане, идната седмица започва и процедура по междуинституционално съгласуване
БТА, БГНЕС