Ивелина Василева
Ивелина Василева / ГЕРБ-Бургас
Операторите на големи горивни инсталации, които работят с твърдо гориво и биомаса, трябва да инсталират видеонаблюдение на целия технологичен процес. Това предвиждат поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух, приет на второ четене.

С текстовете се цели постигането на максимално ефективен и строг контрол.

Русенци организират протест заради мръсния въздух

"Задължаваме операторите на големи горивни инсталации, които работят с твърдо гориво и биомаса, да инсталират видеонаблюдение на целия технологичен процес. Там, където се въвежда горивото в производствения процес и респективно на производствената площадка, там, където се съхранява горивото. Това е с цел да отговорим на притесненията на хората във връзка с множеството сигнали за изгаряне на отпадъци на твърдо гориво", обясни пред DarikNews председателката на комисията по околната среда и водите и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева.

Операторите трябва да осигурят достъп на контролните органи – Регионалната инспекция по околна среда и общините до наблюдението на процесите. 

Замърсяването на въздуха може да предизвика психични проблеми

Освен това ангажимент на операторите е да съхраняват записите минимум шест месеца, т.е. и при последващ контрол да има възможност да се проследи какво е въвеждано в производствения процес.

По повод изразените резерви на депутата от "Обединени патриоти", че с промените може некачествени горива да стигнат до бензиностанциите, Василева подчерта, че текстовете са съгласувани са с Министерството на околната среда и водите и Държавната агенция по метрология и технически надзор.

Дишането на мръсен градски въздух е равносилно на пакет цигари

"Става въпрос единствено и само за биокомпонентата в горивото, а не за качеството на горивото. В това отношение няма никакви промени и сме безкомпромисни. А що се отнася до контрола, той се извършва от упълномощените органи, пробите се проверяват в акредитирани лаборатории, т.е. не би трябвало да има притеснение за това. По отношение на качеството контролът е безкомпромисен", обясни депутатката от ГЕРБ.

От думите й стана ясно и че вече е разработена наредбата за контрол на твърдите горива, които се използват за битово отопление - регламентира се горно ниво на сяра и пепел, така че да не се допуска замърсяване при горенето на въглища и брикети.