/ ThinkStock/Getty Images
Националните центрове по проблемите на общественото здраве ще могат да разпределят до 60 на сто от собствените си приходи за придобиване на дълготрайни материални активи и до 40 на сто за допълнително материално стимулиране на работещите. Това решиха депутатите на първо четене през преходните и заключителните разпоредби на поправките в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.

Развитието на референтните лаборатории в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) се затруднява все повече от проблеми, свързани с недостатъчно финансиране и недостига на персонал, особено на лекари. Ниското заплащане и липсата на средства за ремонт и на лабораториите води до нежелание на високо квалифицирани специалисти да се включат в колектива на НЦЗПБ, пише в мотивите на вносителя на проекта от ГЕРБ д-р Даниела Дариткова.

По време на дебата в пленарната зала д-р Нигяр Джафер от ДПС обаче се усъмни дали от ГЕРБ ще продължат да поддържат това предложение и на второ четене, тъй като има негативни становища и от министерството на финансите, и от министерството на здравеопазването. По този повод тя попита управляващите дали имат диалог и дали си говорят помежду си.

"Всички в рамките на разгърналата се епидемия от COVID-19 се убедихме в това, че хората, които работят в системата, са най-важната част от тази система. Така наречените референтни лаборатории кретат с материална база от 19 век, има недостиг на лекари специалисти, защото заплащането е изключително ниско, демотивиращо. Но вие ще отстоявате ли и на второ четене този текст, защото ние ще го подкрепим", заяви д-р Джафер.