/ iStock/Getty Images
Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Борис Михайлов връчи подписаните договори по мярка "Инвестиции в предприятия" за 2021 г. на одобрените кандидати от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съобщиха от фонда

На събитието са присъствали ресорният заместник-изпълнителен директор на ДФЗ Владимир Атанасов, както и над 30 представители на лозаро-винарския бранш у нас.

Традиционно мярката "Инвестиции в предприятия" се радва на висок интерес от страна на родните винопроизводители. По нея през настоящата година ДФ "Земеделие" одобри общо 38 проекта с общ размер на финансовата помощ от над 16.5 млн. лв. 22 от одобрените кандидати ще приключат инвестициите си през 2022 г., а останалите 16 - през 2023 г., заявил Борис Михайлов.

Винопроизводителите са имали възможност да обсъдят с ръководството на фонда настоящи оперативни проблеми, както и да дискутират бъдещи приеми по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти е определен в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия получават до 70 процента финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители - 35 процента, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители - 25 процента. Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро, уточняват от фонда.