/ iStock/Getty Images
Върховният административен съд /ВАС/ постанови името на Боян Найденов да бъде свалено от интернет страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите във връзка т. нар. ''разширен български списък със санкциите по закона "Магнитски". Определението е окончателно.

В петък съдът излезе с определение от списъка да бъде изваден и неговият брат Цветомир Найденов.

ВАС реши Цветомир Найденов да бъде изваден от списъка по закона „Магнитски“

На 15 юни Министерството на финансите на България публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ.

Цветомир Найденов, брат му и баща му твърдят, че от близо две години са прекратили отношения с Васил Божков, който е един от българите, попаднали под санкциите на Закона "Магнитски".

Готвят законопроект, който да уреди последиците от закона „Магнитски“

По делото на Боян Найденов има справка от МВР, в която се посочва, че за него не е установена свързаност с дружества от разширения списък. Също така Найденов е изложил аргументи и доказателства, че е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от САЩ. Прекратяването на свързаността се вижда и в

Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, посочват още от ВАС.
БТА