Вариант 1 се падна на матурата по избор

/ iStock/Getty Images
Вариант 1 се падна на днешната матура по предмет по избор, който важи за всеки от тях. Дванайсетокласниците избират от 13 предмета, като най-предпочитан тази година е английският език. Вторият най-желан предмет е биология, следван от география. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13 юни.

41 000 зрелостници се явяват на втора матура по желание

Около 14 хиляди зрелостници са избрали да се явят на матура по английски език, а изпити по история и немски език са поискали да положат 1000 дванадесетокласници. Учениците, които се обучават в професионални гимназии избират между два варианта – да се явят на втори държавен зрелостен изпит по общообразователен предмет или вместо това, в дипломите им да се впише средноаритнетичната оценка от писмения и устния изпит за придобиване на Степен на професионална квалификация. Близо 11 хиляди ученици са избрали втория вариант.

9500 квестори следиха за реда в изпитните зали и в коридорите на училищата, в тях имаше и видеонаблюдение.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13 юни.