/ iStock/Getty Images
Най-предпочитан тази година е английският език
Над 41 000 зрелостници са подали заявления за явяване на втори държавен зрелостен изпит, който се провежда днес. Това е втората задължителна матура, която е по предмет по избор.
 
Зрелостниците избират от 13 предмета, като най-предпочитан тази година е английският език. Изпитът започва в 8 часа и продължава 4 астрономически часа, а за децата със специални образователни потребности - 6 часа. Учениците трябва да носят личната си карта и служебната бележка за допускане. Важно е да се знае, че на държавните зрелостни изпити  се пише с черен химикал.
 
Най-много зрелостници ще се явят на втори държавен зрелостен изпит по английски език

Над 14 000 зрелостници са избрали да се явят на изпит по английски език. Вторият най-желан предмет е биология, матура по него са решили да държат повече от 11 000 ученици. По география тази година се очаква да се явят малко под 6000 зрелостници, по математика - над 2200, тест по история и немски език ще положат повече от 1000 дванадесетокласници.
 
Учениците, които се обучават в професионални гимназии, могат избират между два варианта - да се явят на втори държавен зрелостен изпит или вместо това, в дипломите им да се впише средноаритнетичната оценка от писмения и устния изпит за придобиване на Степен на професионална квалификация. Над 10 400 ученици са избрали втория вариант.
 
Вижте отговорите на матурата по български език и литература за зрелостниците

9500 квестори ще следят за реда в изпитните зали, в коридорите на училищата и ще осигуряват пропускателния режим. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни.