/ БГНЕС
Изпитът по биология за кандидат-студенти от предварителната сесия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се състои на 14 април от 14.00 ч.

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и продължава четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента. Първият от тях се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в Софийския университет. Вторият компонент от изпита е задължителен само за кандидатите за специалността "Медицина" в Софийския университет.
 
Първият компонент е тест и е задължителен за всички кандидат-студенти, полагащи изпит по биология. Оценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биология. Тестът ще има 60 тестови задачи, включващи материал от осми, девети и десети клас със следните формати - множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор и структуриран отговор. Задачите показват фактическите знания по биология и основните логически и аналитични умения.
 
Вторият компонент на изпита по биология ще включва развиването на тема от учебния материал от осми, девети и десети клас, изтеглена лотарийно в деня на изпита. Този компонент е за кандидат-студентите, които имат желание да кандидатстват за специалността "Медицина". До участие в балообразуването и класирането за специалността "Медицина" се допускат само кандидат-студентите, получили резултат "Да" на този компонент.
 
При оценяването на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на биологичните термини; обща биологична и езикова култура на кандидата.

БГНЕС

На 14 април от 9.00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се състои и изпитът по история на България за кандидат-студенти от предварителната сесия.
Кандидатстудентският изпит по история на България е писмен и се състои от два компонента. Първият е за развиване на тема по даден исторически проблем, а вторият е тест. Изпитът продължава четири астрономически часа.
 
Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по история на България за 11-и клас - от задължителната подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на седми до средата на 20-и век.
 
Изпитната комисия ще формулира темите и вариантите на теста в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по история на България. При започването на изпита ще се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях, както и по един от тестовите варианти, който се раздава на кандидат-студентите. Тестът включва въпроси от отворен и затворен тип от областта на политическата, стопанската, църковната и културната история на България през Средновековието, Възраждането и Новото време.
 
Основните цели на изпита са да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания, уменията им за създаването на аргументиран текст по определен проблем, както и нивото им на владеене на книжовния български език, доколкото това е условие за създаването на правилен текст.