парламент депутати Има такъв народ
парламент депутати Има такъв народ / Георги Димитров
Създава се и още една постоянна комисия - по туризъм
В 47-то Народно събрание да има две нови постоянни комисии - по туризъм и по превенция и противодействие на корупцията, реши парламентът. Депутатите обсъждат и приемат текстове от Правилника за организацията и дейността на НС. Така постоянните комисии ще са 24, вместо досегашните 22.

Парламентарната антикорупционна комисия ще има за цел да изисква доклад на всеки 3 месеца от КПКОНПИ, да провежда изслушване на членовете ѝ и председателя; да сезира компетентните органи при сигнали за корупция, както и да извършва анализ; да провежда обсъждания по отношение на борбата с корупцията; анализ на Инспектората към ВСС и Прокуратурата по отношение на борбата с корупцията.

НС гласува и промени в наименованията на някои от комисиите. От Комисията по енергетиката и климата да отпадна думата "климат", а от Комисията за дигитализация, електронно управление и информационни технологии - "дигитализация".

Зеленият сертификат отново скара депутатите

Председателят и заместник-председателите на НС да могат да участват в ръководството на постоянни комисии, прие парламентът. Досега те не можеха да заемат такива позиции.

При определяне състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи, реши пленарната зала.

Ще има ли опозицията председатели на комисии, поставиха въпроса от "Възраждане" и ГЕРБ-СДС. Мнозинството отхвърли сходните предложения на двете парламентарни групи ръководствата на парламентарните комисии да се разпределят пропорционално между представените в НС партии, въз основа на тяхната представителност.

Всеки народен представител може да бъде избран най-много в две постоянни комисии и в ръководството само на една постоянна комисия, предвижда правилникът.
БТА