/ БТА
Заседанието на Народното събрание бе открито с минута мълчание в памет на жертвите на Априлското въстание. Предложението бе направено от ПГ на "Възраждане". Депутатите се изправиха на крака и сведоха глави след призива на председателя Никола Минчев.

"На днешният ден през 1876 година в Копривщица е гръмнала първата пушка и е избухнало Априлското въстание. То е подготвяно дълго от революционерите и чакано дълго от българския народ. Осъществено е със себеотрицание и вяра в постигането на заветната цел. Априлското въстание не постига целта си, но отдадеността и храбростта, с които нашите предци са се опълчили срещу цяла империя ще се помнят, докато я има България", изтъкна Никола Минчев.

146 години от Априлската епопея

Председателят на парламента изтъка, че въстанието е било една от най-решителни крачки на нашия народ, в която заявява решимост за възстановяване на държавата и да отхвърли тиранията.

"Длъжни сме да преклоним глава пред всички онези, които с живота си са платили нашата свобода. Онези, които със смелостта и куража си са впечатлили целия свят и направиха така, че днес да има българска държава, знаме, парламент. Нека е вечна паметта на всички, които са загубили живота си, за да я има България! Нека сме достойни техни наследници", призова председателят на парламента.