/ iStock/Getty Images
Стартира пилотният проект за противоградова защита с три самолета

Тя ще обхване незащитени с ракетен способ територии в Централна и Североизточна България, които са над 30 млн. дка и включват обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. 

Самолетите и командният пункт за ръководене на операциите по активни въздействия са локализирани на летище Горна Оряховица.

Дейностите по противоградова защита със самолетен способ ще се извършват в граници, при условия и съгласно документация, посочени в съвместна заповед на Генералния директор на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", на Командира на Военновъздушните сили към Министерството на отбраната и на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Борба с градушките".