/ Община Горна Оряховица
Тези, които проявяват симптоматика на остро заразно заболяване, няма да бъдат допускани
Във всички офиси на НОИ няма да се допускат хора с прояви на остри заразни заболявания. Това ще се установява с термокамери, които измерват бързо телесната температура.

В приемните на НОИ няма да се допускат и завърналите се от държави, в които има установени случаи на COVID-19.

НОИ въвежда мерки във връзка с извънредното положение в страната

Спира се приемът на заявления, жалби и други документи от такива хора. Спират се и консултациите в приемните. Те ще се предоставят на единния телефонен номер - 0700-14-802.

Заявления, жалби и други документи НОИ ще приема по електронен път с електронен подпис, с ПИК или чрез лицензиран пощенски оператор.

Хората, които по уважителни причини не са подали съответните документи по този ред, ще могат да го направят в срок от 14 дни след отмяна на извънредното положение. Те ще се считат за подадени в срок.