/ IStock
Столичната регионална здравна инспекция публикува на сайта си протокол за поведение на гражданите при положителен резултат от PCR тест за COVID-19. 

Обещано: Електронни направления и електронна рецепта до края на 2020 г.

Предвидени са шест стъпки, които лицето следва да предприеме, след като разбере, че има установен коронавирус
. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни.

Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред - осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице:

- два дни преди появата на оплаквания или
- два дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство
- след изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.
- медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващия лекар
- личният лекар оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват - продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.
- -бщопрактикуващия лекар извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на центъра за спешна помощ и Координационния център за COVID.


Вижте стъпките ТУК.