/ iStock/Getty Images
През юни 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с май 2022 година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2022 г. промишленото производство нараства със 17.4% спрямо съответния месец на 2021 година.

НСИ: Ръст на новопостроени къщи, кооперации и вили

НСИ отчита и свиване на оборота в търговията на дребно (без автомобили и мотоциклети) с 1.4% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни за оборота запазват нивото си от същия месец на предходната година.

Също така, по предварителни данни през юни 2022 г. индексът на продукцията в строителния сектор е с 1.4% под равнището от предходния месец. През юни 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.