/ Thinkstock/Getty Images
„Софийска вода“ уверява, че питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, е с гарантирано качество и с отлични характеристики.
 
Това се доказва и от многобройните лабораторни изследвания, направени през последните  денонощия. Всички физикохимични, органолептични и микробиологични изпитвания не само са в норма, но и са в по-ниски стойности от допустимите по стандарт и по Наредбата за качеството на водата, отбелязват от "Софийска вода".
 
От дружеството съобщават това, тъй като през последното денонощие в социалните мрежи се разпространяват фалшиви новини, свързани с качеството на водата.
 
За доказване на истината, че питейната вода в София е качествена и безопасна, от дружеството си сътрудничат и със здравната инспекция, Столична община и други отговорни институции, на които са предоставили пълна информация от техните данни и изследвания, както и възможността сами да направят проби и анализи, казват от дружеството.
 
Питейната вода подлежи на постоянен и денонощен мониторинг, контролните проби се взимат в най-различни точки на водопреносната мрежа, като  се правят над 140 000 анализа на 8000 проби годишно, напомнят от "Софийска вода".
 
Лабораторно-изследователският комплекс на компанията следи качеството на водата по целия ѝ път от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“, през пречистването и доставянето до потребителите. Преди няколко месеца Лабораторно-изследователският комплекс обогати обхвата на акредитираните изследвания и може да прави не само задължителните изследвания, но и допълнителни микробиологични анализи.
 
Потребителите също могат да следят качеството на водата на сайта на “Софийска вода”, където се публикуват данните за параметрите на водата, предоставени за отделните райони.