Част от данните са изпратени на прокуратурата
Единадесет участници в изборите миналото лято от проверените 20, са извършили различни нарушения на Изборния кодекс при финансирането на предизборната кампания.

Това констатира Сметната палата при одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 11 юли 2021 г.  

Глобяват три партии, неподали отчети в Сметната палата

 Не е подадена на Сметната палата информация в хода на предизборната кампания, с което да се осигури публичност и прозрачност на финансирането:

- не е предоставена информация за 23 дарения, за които е трябвало да посочат имена на дарителите, вид, цел и размер на средствата от една партия („Гражданска платформа българското лято“) и две коалиции от партии („Демократична България – обединение“ и „Изправи се! Мутри вън!“); със закъснение е изпратена информацията за 59 дарения от една партия („Възраждане“) и две коалиции („Демократична България – обединение“ и „Изправи се! Мутри вън!“);

- не са подадени общо 8 декларации на дарители за произход на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата от една партия („Гражданска платформа българското лято“) и три коалиции от партии („Демократична България – обединение“, „Изправи се! Мутри вън!“ и „Ляв съюз за чиста и свята република“); със закъснение са представени общо 22 декларации от две коалиции от партии („Демократична България – обединение“ и „Изправи се! Мутри вън!“);

- не е предоставена информация за общо 27 финансирания със средства на кандидати и на член на инициативен комитет от три партии („Възраждане“, „Гражданска платформа българското лято“ и „Подем“), три коалиции от партии („БСП за България“, „Демократична България – обединение“ и „Изправи се! Мутри вън!“) и един инициативен комитет („Давид Леон Леви“); със закъснение е представена информацията за общо 89 финансирания от три партии („Възраждане“, „Глас народен“ и „Гражданска платформа българското лято“) и три коалиции от партии („БСП за България“, „Демократична България – обединение“ и „Изправи се! Мутри вън!“);

- не са изпратени общо 21 декларации на кандидати за произход на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна заплата от  две партии („Възраждане“ и „Гражданска платформа българското лято“) и четири коалиции от партии („БСП за България“, „Демократична България – обединение“, „Изправи се! Мутри вън!“ и „Ляв съюз за чиста и свята република“); със закъснение са подадени общо 36 декларации от една партия („Гражданска платформа българското лято“) и три коалиции от партии („БСП за България“, „Демократична България – обединение“ и „Изправи се! Мутри вън!“);

- не е предоставена изискуемата информация за две рекламни агенции от една партия („Републиканци за България“); със закъснение е изпратена информацията за една рекламна агенция от една коалиция от партии („Демократична България – обединение“).

Публикуваха данните за приходите и разходите на партиите за изборите през юли

Не са установени нарушения на Изборния кодекс при пет партии („Атака“, „Движение за права и свободи“, МИР, „Пряка демокрация“ и „Свобода“) и при четири коалиции от партии („Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“, „ГЕРБ – СДС“, „Движение заедно за промяна“ и „Национално обединение на десницата“).

142 физически лица са предоставили или дарили средства над 1 000 лв. за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите. Сметната палата е проверила дали размерът на дарените средства съответства на доходите  им. Установено е несъответствие на доходи и дарени средства при 39 физически лица. Несъответствието е констатирано само въз основа на информация от Националния осигурителен институт, която не покрива всички възможни източници на доходи.

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на одитираните участници в изборите на 11 юли 2021 г. е близо 9,2 млн. лв. За сравнение – за изборите на 4 април 2021 г. общото финансиране на кампанията е около 11,9 млн. лв.

От общия размер на финансиране на кампанията за юлските избори  паричните дарения от физически лица са над 470 хил. лв., паричните средства, предоставени от издигнатите кандидати или членове на инициативни комитети са над 550 хил. лв., непаричните дарения от физически лица, от кандидати и от партии в коалиции са близо 3 млн. лв.

От една партия („Гражданска платформа българското лято“) са набирани средства за финансиране на предизборната кампания и след приключването й.

Част от одитния доклад е изпратен на прокуратурата за наличие на данни за престъпление.
Сметна палата