/ Деян Герговски
За подобряване заплащането на труда на работещите в системата за спешна медицинска помощ в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за периода 2015-2019 г. ежегодно се осигуряват допълнителни средства, като през 2019 г. увеличението достигна 63 на сто спрямо изходното ниво през 2014 г. Това съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол.

55 млн. лв. е инвестирала Столичната община в здравеопазването за четири години

За подобряване на материалната база е разработен Голям инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", по който ще се осъществи изграждане на нови, обновяване и реконструкция на старите сгради, в които са разположени центровете за спешна медицинска помощ и цялостна подмяна на автопарка и медицинското оборудване в него.

Благородна акция: Депутатите дариха кръв в Народното събрание (СНИМКИ)

По отношение на състоянието на центъра в Перник, министърът каза, че за ЦСМП Перник е предвидено изграждане на нова сграда в двора на областната болница, в която ще се разположи администрацията на центъра и Филиал за спешна медицинска помощ. За останалите филиали в Радомир, Земен, Брезник и Трън е предвидено преустройство и реконструкция на съществуващите сгради.

Проф. Балтов: Може да се увеличи размерът на здравните вноски

За Център за спешна медицинска помощ Перник по проекта е предвидена доставка на 9 линейки, напълно оборудвани с медицинска апаратура, разпределени за всички мобилни екипи.
БТА