/ iStock/Getty Images
С 31.1% се е увеличило производството на електроенергия през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо намаление е регистрирано при производството на безоловния бензин - с 13.0%, става още ясно от публикуваните данни. 

През ноември 2022 г., спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти, се наблюдава най-голямо нарастване при природния газ - с 56.3%, а най-голям спад е регистриран при пропан-бутановите смеси - с 10.9%.

При енергийни продукти през ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31.1% до 4 195 ГВтч; твърди горива - с 9.3% до 3 103 хил. т.

Производството намалява при: безоловен бензин - с 13.0% до 161 хил. т; дизелово гориво - с 6.4% до 309 хил. т. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво, сочат данните на НСИ.

НСИ посочи любимата дестинация на българина

Намалява производството на: природен газ - с 50.0%; електрическа енергия - с 5.0%; твърди горива - с 4.2%.

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 56.3% до 222 млн. куб. м; електрическа енергия - с 12.1% до 2 790 ГВтч;
твърди горива - с 10.6% до 3 094 хил. т.

Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 10.9% до 41 хил. т; безоловен бензин - с 9.5% до 38 хил. т; дизелово гориво - с 6.0% до 205 хил. т.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 28.1%; пропан-бутанови смеси - с 2.5%.

Намаляват доставките на: природен газ - с 21.6%; безоловен бензин - с 19.1%; твърди горива - с 6.3%; електрическа енергия - с 3.7%.