„Булгаргаз“ ЕАД получи решение, постановено по арбитражно дело на дружеството срещу румънския газопреносен оператор „Трансгаз“ С.А. пред Международния търговски арбитражен съд към Румънската търговска и индустриална камара, с което са уважени всички искове, предявени от българското срещу румънското дружество.

„Трансгаз“ С.А. е осъдено да върне на „Булгаргаз“ ЕАД 6,7 млн. куб. м. природен газ, останал в използвания за доставки до България транзитен газопровод след прекратяването на дългосрочен договор за транзит през 2016 г., а ако това е невъзможно – да заплати паричната му равностойност по приложимата за периода цена. В допълнение, „Трансгаз“ С.А. е осъдено да заплати лихви за забава и разноските по делото.

С решението се увенчават с успех няколкогодишните усилия на „Булгаргаз“ ЕАД да уреди окончателно спорните въпроси с румънския газопреносен оператор по повод прекратяване ползването на газопровода на румънска територия и да си възстанови всички количества природен газ, неоснователно задържани от оператора, съобщиха от дружеството.