/ БГНЕС, архив
Съдии и прокурори най-вероятно ще могат да влязат в новия си дом през септември
Представители на Висшия съдебен съвет (ВСС) и фирмите изпълнители по реконструкцията на т.нар. Военно НДК, където трябва да се помещават Софийски районен съд (СРС) и Софийска районна прокуратура (СРП), обходиха сградата, за да набележат мерки за предстоящото й въвеждане в експлоатация.

Ремонтните дейности се изпълняват от строителния Консорциум "РСРП" - София, който спечели обществената поръчка за проектиране и извършване на строително-монтажните работи на 6 декември 2012 г. Строителният надзор се изпълнява от Комплект консулт ООД.

Бивш чиновник получи 8 години затвор заради „военното НДК"

Военното НДК се намира на булевард "Ген. М. Д. Скобелев" в столицата, но основните проблеми и към настоящия момент са свързани с осигуряване на подход за обществен достъп на граждани към централния вход на сградата, възстановяване и изграждане на тротоарна настилка около целия имот, каквато към момента съществува на места в лошо състояние или изцяло липсва.

Очаква се до три месеца да бъде готово оборудването и обзавеждането на сградата, което се изпълнява по реда на ЗОП от Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.
 

БГНЕС, архив


Представителите на ВСС направиха оглед на сградата, която е с обща разгърната площ от 36 000 кв.м и е разделена на две основни тела, с височина от 8 етажа за прокуратурата и 5 етажа за наказателната колегия на Софийски районен съд.

Софийски районен съд се мести в нова сграда най-рано догодина

В частта на СРС са изградени 35 съдебни зали и една многофункционална зала с капацитет - 200 души. Към всяка зала е организирана самостоятелна съвещателна зала за съдебния състав. Останалите надземни етажни нива на бившия киноконферентен блок се разполагат работните помещения на магистрати-съдии и служебни лица на Софийски районен съд.

За нуждите на СРП са изградени две съвещателни зали, останалите помещения са обособени в кабинети за прокурорите, съдебните служители и нуждите на съответните административни служби.
 

БГНЕС, архив


Ремонтните дейности на съдебната сграда са на приблизителна стойност 14 346 000 лева. За цялостното преустройство на сградата Министерският съвет отпусна 10,7 млн. лв. с решение от 11 март 2015 г. Последната проверка на строежа беше на 1 март м.г., като се очакваше сградата да е готова за експлоатация през ноември 2016 г.
БГНЕС