Речните нива ще продължат да се повишават от снеготопенето
Речните нива ще продължат да се повишават от снеготопенето / DarikNews.bg, архив

Днес и утре речните нива ще продължат да се повишават, в резултат на снеготопенето. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, позовавайки се на данни и прогнози на НИМХ-БАН.

В Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките ще се повишават, в резултат на снеготопене, но количествата ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества до 31 януари около средната многогодишна стойност. В резултат на снеготопене днес и утре ще има повишения в средната и долната част на водосбора, но количествата ще бъдат под прага за внимание.

В Черноморския басейн днес и утре, в резултат на снеготопене, ще се повишават водните нива във водосборите на Добруджанските реки, р. Провадийска и р. Камчия.

В Източнобеломорския басейн днес и утре водните нива на реките в целия басейн ще се повишават в резултат на снеготопене. По-значителни повишения, се очакват в долните течения на притоците на р. Марица, в резултат на което на 31 януари - 1 февруари ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Повишения на водните нива, в резултат на частично снеготопене, ще има и в горните течения на реките Тунджа и Арда.

В Западнобеломорския басейн днес и утре, в резултат на снеготопене, ще се повишат речните нива в целия басейн, информират от МОСВ.