/ iStock/Getty Images
"Проблемът с водната криза в Радомир би се решил, ако се подават по 40-50 л/сек. от каптаж "Врелото" на язовир "Студена", съобщи изпълнителният директор на "В и К" Борислав Иванов.

Градът се захранва от три основни водоизточника - "Извор", "Сиреняците" и "Опалово". Те подават сумарно около 140 л/сек. Общината има 22 водоизточника, но останалите са за селата, уточни Иванов. По думите му, освен в Радомир, не достига водата и в селата Борнарево, Николаево, Жедна, Гълъбник и Кондофрей.

Общинският съвет в Радомир поиска вода от язовир "Студена"

Общинският съвет в Радомир единодушно поиска вода от Перник на заседанието си на 30 юни. Съветниците настояват да се възстанови статутът на помпена станция "Крапец" като резервен водоизточник, те определят ситуацията с водата в Радомир като предаварийна.

Към момента съоръжението е запечатано, съгласно протокол от 01.12.2019 г. на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград. Днес предстои среща между общинските ръководства на Перник, Радомир и на "В и К".

МОСВ: Радомир не е подал документи питейно-битово водоснабдяване

Кметът на Перник Станислав Владимиров изрази предварително моралната си подкрепа,но посочи, че нито от кмета, нито от Общинския съвет зависи дали Радомир ще ползва вода от язовир "Студена".

На воден режим са жителите на високите зони на Радомир и кв. "Върба", селата Борнарево и Николаево.
БТА