/ Даниел Рундев
Вече 20 от всичките 52 значими и комплексни язовира в страната, които се наблюдават от МОСВ, са пълни вече над 80%, съобщи екоминистърът Емил Димитров, цитиран от пресцентъра на МОСВ.

Министърът утвърди графика за ползване на водите от всички тях за месец юли, като с изменение в него се отпускат 250 хил. куб. метра вода от язовир „Студена“ за питейно-битово водоснабдяване на Перник. Изменението в графика е във връзка с постъпило искане от „ВиК“-Перник.

Съгласно предоставената справка от „ВиК“ Перник за състоянието на яз. „Студена“ наличният обем в язовира към днешна дата е 20.700 млн. м3. Наличният полезен обем за използване за питейно-битово водоснабдяване се увеличава и е 18.300 млн. м3. При така достигнатия обем на запълване, съгласно разработените от НИМХ правила за управление на водите в яз. „Студена“, е допустимо да се подава без ограничения вода за питейно битово водоснабдяване, но при условие да не бъде надвишаван годишният лимит.

Изменението на графика беше направено след среща вчера на министър Димитров с областния управител на област Перник инж. Емил Костадинов, зам.-кмета на Община Перник Мирослав Стоицев и управителя на ВиК – Перник Борислав Иванов, на която беше обсъдено състоянието на язовир „Студена“.

„Когато станах министър през януари, тази година, язовирът беше пълен на 13 процента, сега, няколко месеца по-късно, е над 82 процента“, посочи министърът на срещата. Той обясни, че язовир „Студена“ може да бъде запълнен до 24, 200 млн. куб. м. Язовирът е уникален с това, че винаги може да бъде спрян да не прелива и да бъде изпусната водата. Според него яз. „Студена“ е в добро състояние и стената е добре ремонтирана. Министър Димитров увери, че разрешението да се ползва вода от София няма да бъде прекъсвано.

В рамките на срещата беше обсъден и проблемът с водата в град Радомир. Министър Димитров припомни, че решението за водата, която идва от София до Перник е взето от Столичния общински съвет. На същия принцип дали да бъде давана вода за Радомир трябва да се реши от общинския съвет на Перник. Областният управител инж. Емил Костадинов благодари на министър Димитров, че е съпричастен с проблема на Перник. „Благодаря за отношението и подкрепата през всичките тези месеци, за да може общината да се справи с водната криза," каза той. Зам.-кметът Стоицев и управителят на „ВиК“- Перник Иванов също благодариха за оказаната подкрепа от МОСВ.