/ Община Плевен
Общинският съвет в Радомир единодушно днес е дал съгласие общината да предприеме необходимите действия за възстановяване статута на помпена станция "Крапец" като резервен водоизточник, съобщи общинският пресцентър. 

Съветниците са възложили на кмета Пламен Алексиев да представи решението на МРРБ, МОСВ, кмета на Перник, Общинския съвет в миньорския град и "ВиК".

20 от важните язовири в страната са пълни над 80% от капацитета

"Очаквам Общински съвет - Перник да излезе с положително решение и да прояви съпричастност към нашия проблем. Още повече, че от областния център получиха подобна помощ от Столичния общински съвет, а язовир "Студена" в момента е близо до пълния си капацитет", е заявил Светослав Кирилов - председател на Общинския съвет в Радомир.

Съветниците са определили ситуацията с водата в Радомир като предаварийна и очакват колегите им в Перник да дадат зелена светлина за възстановяването на резервното водоподаване от помпена станция "Крапец".

Към момента съоръжението е запечатано, съгласно протокол от 01.12.2019 г. на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград.
 
Водоизточникът е резервен за високата зона на Радомир, село Копаница, ПСОВ "Батановци" и махала "Андрейна" на град Батановци и в момента тези населени места се захранват единствено от помпена станция "Сиреняците" в село Стефаново, твърдят от община Радомир. Напоследък се наблюдава сериозно намаляване на водните количества в извора и все по-чести изключвания на помпите.

В свое писмо от началото на годината община Радомир вече алармира МОСВ за предприемане на спешни мерки за авариен ремонт на довеждащия водопровод от помпена станция "Опалово" до град Радомир.