/ iStock
Във връзка със запитвания от различни медии Софийска градска прокуратура (СГП) информира, че на 24 юли се самосезира по публикации в медиите за нарушения при сключването на договори от Летище „София“ ЕАД, съобщиха от прокуратурата. 

Прокурор в СГП е разпоредил да се извърши проверка по наличната информация, съдържаща данни за евентуално престъпление от общ характер, която възложи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Прокуратурата се самосезира за нарушения при сключването на договори от Летище „София“

Обект на проверката ще бъде дейността по сключване на договори за правни и счетоводни услуги между Летище „София“ ЕАД и други дружества и разходването на публични средства по тези договори. 

Дадени са конкретни указания от наблюдаващия прокурор, които следва да бъдат изпълнени от КПКОНПИ, а събраните материали да бъдат докладвани в СГП за преценка дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.