Прокуратурата повдигна обвинения срещу лекари и медицински сестри
Прокуратурата повдигна обвинения срещу лекари и медицински сестри / cнимкa: Sofia Photo Agency, архив

Районна прокуратура Сливен повдигна обвинение за документна измама и привлече като обвиняеми двама лекари и две медицински сестри от Специализирана хирургична болница „Амброаз Паре" в града за източване на Здравната каса.

„Докторите Веселин Василев и Николай Консулов са привлечени като обвиняеми за това, че в периода февруари-март 2009 г., в съучастие с медицинските сестри Ангелина Христова и Елена Иванова, използвали документи с невярно съдържание и получили от РЗОК-Сливен без правно основание чуждо движимо имущество с намерението да го присвоят, а именно предвидените по клинични пътеки №166 и 167 финансови средства", съобщи говорителят на Районна прокуратура Милена Радева. Средствата са  под формата на добавки към трудовото възнаграждение в размер на 741,55 лв. за д-р Василев и на 85,74 лв. за д-р Консулов.

Медицинските сестри Ангелина Христова и Елена Иванова са привлечени като обвиняеми за това, че за същият период, в условията на продължавано престъпление, в съучастие помежду си и с д-р Василев и д-р Консулов съставили документи с невярно съдържание и дали възможност на други физически лица да получат без правно основание имущество, под формата на пари, добавка към трудовото възнаграждение на лекарите. От това се облагодетелствали докторите Събина Петканска , Васил Петкански и Константин Косев от РЗОК-Сливен, като общата стойност на неправомерно полученото имущество възлиза на 1273,38 лв.

Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години. За престъпното деяние, за което са привлечени като обвиняеми д-р Василев и д-р Консулов, Наказателният кодекс предвижда наред с основното наказание и възможност да бъде конфискувано до 1/2 от имуществото на виновните и те да бъдат лишени от право да упражняват професията си.

С оглед предвиденото наказание Конфискация, Районна прокуратура-Сливен внесе днес в Районния съд искане за налагане на обезпечителни мерки, а именно - запор върху леки автомобили, собственост  на обвиняемите д-р В. Василев и д-р Консулов.